مطالب آموزشی

  • ترکیب‌بندی در عکاسی خیابانی، درس یک: مثلث‌ها ۱۳۹۴/۱/۲۹
    می‌خواهم مجموعه‌ای را با الهام از آدام مرلی آغاز کنم مبنی بر اینکه چگونه می‌توانید ترکیب‌بندی‌هایتان را در عکاسی خیابانی بهبود ببخشید. برخی از این دروس ممکن است جدید باشد، برخی دیگر آشنا، و می‌خواهم از بهترین نمونه‌های عکس خیابانی در تاریخ عکاسی برای نشان دادن تکنیک‌های ترکیب‌بندی استفاده کنم. در حالی که نمونه‌های کمی از خود من آورده شده.
    ادامه...