گلدان خالی

تعداد بازدید : 2091
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۲/۸
شعری از قیصر امین پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگـر از جهان جام غم برده ایم

اگر دیـــده ای گــاه افسرده ایم

بـــدان باوفـای قسم خورده ایم

سراپـا اگر زرد و پژمرده ایم

ولـی دل به پاییز نسپــرده ایم

بیـــا بـــا دل ما لب پــــنـجره

نگه کن به روزو شب پنجره

ببـــین نوشخنـــد و تب پنجره

چو گـــــلدان خالی لب پنـجره

پرازخاطرات ترک خورده ایم

از اوّل ره مــــهر بگـــزیده ایم

و تــــا عاقبت بر همین ایده ایم

و ما معنــــی عشق فهمیــده ایم

اگـــر داغ دل بـــود ما دیـده ایم

اگر خون دل بود ما خورده ایم

به صحرا گل سرخ پرورده ایم

چه گویم،چه گویم چهاکرده ایم

ریا نیست،ما کمترین برده ایـم

اگر دل دلیـــل است آورده ایـم

اگر داغ شرط است مابرده ایم

به شب هـــا که بیدار ماند نگاه

غم عشق با ماست تا صبحـگاه

گهی نوشخندیم و گه اشک و آه

گواهــــی بخواهیـــد اینک گواه

همین زخم هایی که نشمرده ایم

غمی نیـــست ما را ز دنیای پیر

که خوش طی نمودیم وبس بی نظیر

چو ابـــــریم بـارانی و دلپـــــذیر

دلــی سر بلند و سری سر به زیر

ازاین دست عمری به سربرده ایم

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال